Wat

Mijn kerncompetenties liggen op het gebied van leiding geven & digitale transformaties, e-commerce,  product ontwikkeling en strategie in digitale omgevingen.

DIGITAL PRODUCT OWNER, STRATEGIE & PRODUCT VISIE

 • Definiëren en bepalen van strategie en ambities;
 • Definiëren van de roadmap;
 • Customer Journeys;
 • Data & factbased analyses;
 • Scenarioschetsen & storytelling;
 • Business Modelling (bijvoorbeeld aan de hand van Business Model Canvas)

DIGITALE TRANSFORMATIES & SENIOR MANAGEMENT

Als allround senior manager ben ik direct in mijn benadering, in staat om problemen te benoemen, kritisch naar de manier van werken te kijken en draagvlak te creëren bij teams. Hierbij vind ik het belangrijk om alle feedback en ideeën te verzamelen, maar is het minimaal even belangrijk om als manager besluiten te nemen en een richting in te slaan, in plaats van besluiten in het luchtledige te laten. Dit is niet goed voor de teamleden individueel, maar ook niet goed voor de organisatie.

BUSINESS PLANNING

 • Monitoring strategische ambities;
 • Sturing geven en monitoring winst- en verliesrekening;
 • Prioriteitstellingen en bewaken van de roadmap;
 • Opstellen maandrapportages, aanbrengen transparantie en benoemen isssues;
 • Business reviewing

AGILE COACHING, SCRUM MASTER & PROJECT MANAGEMENT

Als project manager en agile coach heb ik in mijn loopbaan leiding gegeven aan tientallen complexe projecten  De afgelopen jaren heb ik de agile aanpak in projecten volledig omarmd en hier hele goede resultaten gerealiseerd. Daarnaast is het mijn overtuiging (agile of niet agile) dat belangrijkste succesfactoren bij het welslagen van projecten totale transparantie & communicatie is. Op het moment dat iedere belanghebbende op de hoogte is en dingen besproken worden, zorgt dit voor maximale effectiviteit.