Wat

Mijn kerncompetenties liggen op het gebied van leiding geven, e-commerce, business development, product ontwikkeling en strategie in digitale omgevingen.

PROJECT MANAGEMENT

Als project manager heb ik in mijn loopbaan leiding gegeven aan tientallen complexe projecten  Het is mijn overtuiging dat één van de belangrijkste succesfactoren bij het welslagen van projecten de sturingsfactor communicatie is. Op het moment dat iedere belanghebbende op de hoogte is en dingen besproken worden, zorgt dit voor grote effectiviteit. Uiteraard zijn andere projectsturingsfactoren als tijd, geld, kwaliteit en organisatie ook belangrijk, maar mijn ervaring leert dat wanneer het communiceren en informeren op orde is, dit vaak leidt tot goede resultaten.

DIGITALE EXPERTISE

Als professional in digitale omgevingen ben ik uiteraard op de hoogte van alle relevante trends en tools. Ook vanuit interesse heb ik ervaring met het realiseren en in de lucht brengen van applicaties als:

 • Demandware: e-commerce platform;
 • EPIServer: CMS platform;
 • WordPress: open source blogging;
 • Mailchimp: e-mail marketing en campagnes;
 • Google Analytics; webbased analyse software.

 STRATEGIE

 • Definiëren en bepalen van strategie en ambities;
 • Factbased analyses, zoals:
  • webanalyse;
  • klant- en concurrentie-analyses;
  • marktscan;
 • Consumer insights;
 • Scenarioschetsen & storytelling;
 • Business Modelling (bijvoorbeeld aan de hand van Business Model Canvas)

BUSINESS DEVELOPMENT & PRODUCT ONTWIKKELING

 • Schrijven en executeren van business cases;
 • Innovatietrajecten;
 • Portfoliomanagement.

BUSINESS PLANNING

 • Monitoring strategische ambities;
 • Sturing geven en monitoring winst- en verliesrekening;
 • Prioriteitstellingen en bewaken van de innovatiekalender;
 • Opstellen maandrapportages, aanbrengen transparantie en benoemen isssues;
 • Business reviewing;

ALGEMEEN MANAGEMENT

Als allround senior manager ben ik direct in mijn benadering, in staat om problemen te benoemen en draagvlak te creëren bij teams. Hierbij vind ik het belangrijk om alle feedback en ideeën te verzamelen, maar is het minimaal even belangrijk om als manager besluiten te nemen en een richting in te slaan, in plaats van besluiten in het luchtledige te laten. Dit is niet goed voor de teamleden individueel, maar ook niet goed voor de organisatie.

MARKETING MANAGEMENT

 • Doelgroep analyses en identificeren nieuwe doelgroepen;
 • Kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek en bepalen van consumer insights;
 • Opstellen en bewaken marketingplanningen;
 • Campagne management.